Mikä Urax?

Mikä Urax?

 

Maahanmuuttajataustaiset nuoret eivät poikkea suomalaisista nuorista, mitä tulee toiveisiin ja haaveisiin omaa tulevaisuuden työelämää kohtaan. Koulutusta vastaavan työn saaminen, työn mielekkyys, hyvä työyhteisö, miellyttävä työilmapiiri sekä mahdollisuus toteuttaa itseään työelämässä ovat kaikki asioita, joita maahanmuuttajataustaiset nuoret toivovat heidän tulevilta työurilta.

Maahanmuuttajanuoret Suomessa -2009 tutkimuksen mukaan maahanmuuttajanuorilla on monia vahvuuksia, kuten kansainvälisyys, kielitaito sekä laajat verkostot. Tutkimus kuitenkin osoittaa, että monista mahdollisuuksista ja vahvuuksista huolimatta, jotkut nuoret kokevat työmarkkinat epätasa-arvoisiksi.

Urax-työhönvalmennushankkeen päämääränä on parantaa maahanmuuttajataustaisten helsinkiläisnuorten ja espoolaisnuorten työllisyystilannetta. Konkreettisella tasolla hankkeen roolina on toimia yhteyshenkilönä nuorten ja työnantajien välillä, luomalla suoraviivaisempia väyliä työelämään. Samalla nuorille tarjotaan elämäntapaohjausta, joka edesauttaa ja tukee heidän työnhakua ja työllistymistä. Hankkeen toteuttajana toimii Monik ry (www.monik.fi), ja hanketta rahoittaa Uudenmaan TE-toimisto. Hankkeen luonteeseen kuuluu tiivis yhteistyö Uudenmaan TE-toimiston kanssa ja vahva yritysyhteistyö. Tämän lisäksi hankkeen aikana haetaan synergistisiä yhteistyökumppanuuksia muiden järjestöjen ja kaupungin laitosten kanssa. Tarkka asiakaskohderyhmä hankkeelle on helsinkiläiset ja espoolaiset 18–29-vuotiaat maahanmuuttajataustaiset työnhakijat.